Vuoden 2019 tietoja päivitetään (also in English: updates coming for 2019)

Vuoden 2019 palkkakaudesta 19002 (3.-9.1.2019) lähtien käytetään uutta palkkakertointa 0,829. Sivukulut ovat siis pienentyneet, mutta vastaavasti palkansaajan maksut nousseet.

Matkalaskupohja päivitetään heti kun ehditään, mutta muutoksia on vähän viime vuoteen. Vain kilometrikorvaus on muuttunut, uusi on 0,43 € / km. Matkustaja- ym lisät ovat ennallaan, samoin päivärahat.

From start of the pay period 19002 (Jan 3rd – Jan 9th 2019) we will use new factor for payments, 0,829. Employer fees have gone a bit down, but at the same time employees fees have risen a bit.

Travel allowances have changed only a bit, new kilometre allowance is 0,43 € / km. All other allowances are the same as last year.