TÄRKEÄÄ! Vuoden 2019 alusta muutoksia palkkojen käsittelyyn! (also in English)

[Scroll down for English translation]

Vuoden 2019 alusta palkkojen ilmoittaminen viranomaisille muuttuu. Käyttöön tulee tulorekisteri, josta palkansaaja näkee ajantasaisesti omat tietonsa ja verotilanteensa. Työnantajalta tämä vaatii että tulotiedot ilmoitetaan jokaisen palkanmaksupäivän jälkeen välittömästi viranomaisille (aiemmin kerran kuussa/vuodessa). Se poistaa työnantajan vuosi-ilmoitusvelvollisuuksia, mutta toisaalta vaikeuttaa poikkeamista säännöllisestä palkanmaksusta, koska jokainen palkanmaksu vaati erillisen ilmoituksen rekisteriin.

Tästä johtuen on erittäin tärkeää että toimitatte tietojanne (matkalaskut, mahd. muutokset keikkapalkkioiden osituksiin, verokortit jne) hyvissä ajoin! Vuoden 2019 alusta emme enää maksa palkkakaudesta poikkeavia maksuja!

Se tarkoittaa, että kaikki palkat maksetaan vain ja ainoastaan palkkakauden mukaan, eikä pikamaksuja enää ole.

————— [ English ] —————

Starting next year, 2019, there will be changes in reporting income to authorities. Check this link.
This means that we have to report every paycheck immediately to authorities (instead of once a month/year). This is both an advantage and disanvatage, it cuts off some yearly reports but makes it more difficult to make payments that are irregular.

Therefore, it is very important that you provide all you tax info & travel costs in time! Also, starting 2019, we will not make payments outside of our normal (weekly) schedule!